Palveluskoiraliitto tiedottaa

SPKL on pyytänyt tiedottamaan seuraavista asioista jäsenyhdistystensä jäseniä:

– SPKL:ssa on tehty useita toimenpiteitä osassa koiraharrastusta ilmenneiden valitettavien epäkohtien korjaamiseksi. 14.10.2022 julkaistuun tiedotteeseen on koottu tehtyjä toimenpiteitä. https://www.palveluskoiraliitto.fi/…/suomen…
– Jokainen SPKL:n jäsenyhdistyksen, siis myös Josepan, jäsen sitoutuu eettiseen toimintatapaan koiraharrastuksessa. SPKL:n eettinen sitoumus löytyy osoitteesta: https://www.palveluskoiraliitto.fi/…/spkl-eettiset-ohjeet… SPKL toivoo, että myös Josepan jäsenet sitoutuvat eettiseen sopimukseen, ohje sitoutumiseen löytyy: https://www.palveluskoiraliitto.fi/…/palveluskoiraliiton…
– Palveluskoiraliiton maksuton eettinen koulutus on tarjolla kaikille halukkaille osallistujille. Koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan Virkussa (www.virkku.net). Josepa kannustaa jäsenistöä suorittamaan koulutuksen.
– Jokaisen velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa toimitaan epäeettisillä tavoilla koiria kohtaan. SPKL ohjeistaa jäsenyhdistystensä jäseniä ilmoittamaan välittömästi kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä koirien koulutuksessa. Liitto tukee ilmoittajaa asian selvittelyssä ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa sekä ohjeistusta asian käsittelyssä. Toimintaohjeet löytyvät eettisestä sitoumuksesta: https://www.palveluskoiraliitto.fi/…/spkl-eettiset-ohjeet… Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkit, tulee tilanteesta tehdä ilmoitus poliisille. Ilmoituksen voi tehdä myös valvontaeläinlääkärille tai muulle kunnaneläinlääkärille.
– SPKL on aloittanut sääntömuutostyön, jonka tarkoituksena on mahdollistaa seuraamusten määrääminen niin liiton asettamille toimihenkilöille kuin harrastajillekin, mikäli epäeettistä koirien kohtelua on todennetusti havaittu.