Viestikoulutus

MITÄ VIESTI ON?

Viestikoirat oli ansioitunut sotakoirien koulutushaara molemmissa maailmasodissa. Viestikoirat suorittivat vaativaa tehtäväänsä rintamalla: koirat pitivät yhteyttä eri yksiköiden välillä silloin kun muunlainen tiedon välitys syystä tai toisesta oli mahdotonta. Lajiin soveltuivat koirat, joiden henkiset ja fyysiset kyvyt olivat erinomaiset; viestin liiallinen viipyminen tai vääriin käsiin joutuminen saattoi olla kohtalokasta. Viestikoiria koulutettiin ja käytettiin niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Palveluskoirien viestikoe noudattelee edelleen historiasta perittyjä toimintamalleja. Kokeessa koira joutuu juoksemaan ennalta merkittyä rataa kolmesta viiteen matkaa kahden koiralle tutun henkilön välillä. Jos koiria on kokeessa useita, lähetetään ne matkaan kolmen minuutin välein ennalta arvotussa järjestyksessä. Kokeen toinen taipale on aina koiralle uusi, ns. jälkiosuus, jossa punnitaan koiran jäljestämiskyky. Radan pituus vaihtelee kilpailuluokasta riippuen kahdesta kahdeksaan kilometriin. Kokeessa koiran on työskenneltävä täysin itsenäisesti lähtökäskyn saatuaan; koiran on tultava omin avuin toimeen viestitaipaleella.

Hyväksytyn lopputuloksen saamiseksi koiran on juostava kaikki kokeessa määrätyt matkat. Arvostelussa vaikuttaa koiran juoksuun käyttämä aika sekä sen käyttäytyminen koko suorituksen aikana. Vaikka viestikoe onkin koirien välinen nopeuskoe, on koirien oltava hiljaa sekä ohjaajiensa hallinnassa, sillä ääntely ja kurittomuus vie helposti pisteitä.

Lisätietoja viestikokeesta löydät täältä.

Viestin harrastaminen vaatii kaksi koiralle tuttua henkilöä, joten saman perheen jäsenille laji antaa mitä parhaimman mahdollisuuden harrastaa koiran kouluttamista. Parhaimpiin tuloksiin pääsee kun ohjaajat pysyvät samoina ja opettelevat tuntemaan koiransa mahdollisimman hyvin, sillä koira tarvitsee tukea ja kannustusta selvitäkseen sille annetusta tehtävästä. Tarvitaan tietenkin myös koira, joka henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan soveltuu viestille koulutettavaksi. 

Kilpailulajina viesti on parhaimmillaan erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä. Lajin harrastajien keskuudessa henki on hyvä ja innostava, joten uudet koirat ohjaajineen ovat lämpimästi tervetulleita tämän harrastuksen pariin. 

Kuva: Veera Ranta